ارائه راهکارهای بسترسازی آنلاین برای رزرواسیون

این سامانه شما را قادر می سازد تا به صورت لحظه ای و مستقیم به نرم افزار هتل اتصال پیدا کرده و بتوانید اطلاعات موجودی، نرخی و محدودیتی هتل ها را در بروزترین حالت خود داشته باشید، همچنین به وسیله این سامانه می توانید رزرو خود را به صورت آنی در نرم افزار هتل به ثبت رسانده و در لحظه کانفرم هتل را در اختیار مهمان خود قرار دهید.

ارائه راهکارهای بسترسازی آنلاین برای رزرواسیون

ویژگی های ما
چرا ما را انتخاب کنید؟
سازگاری با دیگر سیستم ها

سازگاری با دیگر سیستم ها

Compatibility

ایجاد ارتباط با دیگر سرویس های نرم افزاری چه در دریافت و چه در ارسال اطلاعات تنها زمانی سهل و روان می باشد که استانداردهای جهانی توسط طرفین پذیرفته و اجرا شده باشد.نرم افزارهای پرنیان یکپارچگی کامل با تمام محصولات مایکروسافت تبعیت می کند.

سازگاری با دیگر سیستم ها

سازگاری با دیگر سیستم ها

Compatibility

ایجاد ارتباط با دیگر سرویس های نرم افزاری چه در دریافت و چه در ارسال اطلاعات تنها زمانی سهل و روان می باشد که استانداردهای جهانی توسط طرفین پذیرفته و اجرا شده باشد.نرم افزارهای پرنیان یکپارچگی کامل با تمام محصولات مایکروسافت تبعیت می کند.

سازگاری با دیگر سیستم ها

سازگاری با دیگر سیستم ها

Compatibility

ایجاد ارتباط با دیگر سرویس های نرم افزاری چه در دریافت و چه در ارسال اطلاعات تنها زمانی سهل و روان می باشد که استانداردهای جهانی توسط طرفین پذیرفته و اجرا شده باشد.نرم افزارهای پرنیان یکپارچگی کامل با تمام محصولات مایکروسافت تبعیت می کند.

Channel Manager
ارائه راهکارهای بسترسازی آنلاین برای رزرواسیون

این سامانه شما را قادر می سازد تا به صورت لحظه ای و مستقیم به نرم افزار هتل اتصال پیدا کرده و بتوانید اطلاعات موجودی، نرخی و محدودیتی هتل ها را در بروزترین حالت خود داشته باشید، همچنین به وسیله این سامانه می توانید رزرو خود را به صورت آنی در نرم افزار هتل به ثبت رسانده و در لحظه کانفرم هتل را در اختیار مهمان خود قرار دهید.

اطلاعات بیشتر مدیریت کانال های توزیع
ارائه راهکارهای بسترسازی آنلاین برای رزرواسیون
ارائه راهکارهای بسترسازی آنلاین برای رزرواسیون

Central Reservation System
ارائه راهکارهای بسترسازی آنلاین برای رزرواسیون

این سامانه شما را قادر می سازد تا به صورت لحظه ای و مستقیم به نرم افزار هتل اتصال پیدا کرده و بتوانید اطلاعات موجودی، نرخی و محدودیتی هتل ها را در بروزترین حالت خود داشته باشید، همچنین به وسیله این سامانه می توانید رزرو خود را به صورت آنی در نرم افزار هتل به ثبت رسانده و در لحظه کانفرم هتل را در اختیار مهمان خود قرار دهید.

اطلاعات بیشتر سامانه رزرواسیون مرکزی