نحوه ارسال رزرو توسط وب سرویس


پرسش و پاسخدسته بندی: Questionsنحوه ارسال رزرو توسط وب سرویس
admin عضو سایت 3 هفته قبل

به چه صورت می توانیم یک رزرو را پرداخت نماییم و اعتبار این کار از چه طریقی انجام می شود.

saeed torabi پاسخ داده شده 3 هفته قبل

منم همین مشکل دارم

saeed torabi پاسخ داده شده 3 هفته قبل

چرا باید به چنین صورتی تعریف بشه.

1 پاسخ
بهترین پاسخ
admin عضو سایت answered 3 هفته ago

خط بعد تعریف می کند که کلاس “TempConvert” یک نوع کلاس وب سرویس است.
Public Class TempConvert :Inherits WebService
مرحله بعدی بر پایه زبان برنامه نویسی VB است. این application داری دو عملکرد است، یکی تبدیل فارنهایت به سلسیوس و دیگری تبدیل سلسیوس به فارنهایت.
تنها فرق آن با یک application  معمولی این است که عملکرد آن به عنوان “WebMethod()” تعریف شده است.
از “WebMethod()” برای تبدیل عملکرد application خود به عنوان یک وب سرویس استفاده نمایید:

saeed torabi پاسخ داده شده 3 هفته قبل

من مشکلم برطرف شد ممنون

saeed torabi پاسخ داده شده 3 هفته قبل

مرحله بعدی بر پایه زبان برنامه نویسی